تبلیغات
Sugarcane
به اطراف نگاه می کنید\nهیچی نیست\nکاملا سفیده\n\n\n\n<<display "davidan">>
ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف\nففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف\nفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف\nفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف\nففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف\nففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف\nففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف\n\n\n\n[[الو الو]]
یعنی کی بود؟\nاونجا کجا بود؟\nچرا باید آخرین شماره روی اون گوشی شماره ی این گوشی باشه؟\nباید دوباره باهاش تماس بگیرم\n\n\n[[تماس گرفتن]]
\n**************\nپایان قسمت سوم\n**************\n\n[[ادمه]]\n\n
سفیدی\nسفیدی\nسفیدی\nتنها چیزی که میبینم سفیدیه\nاینجا کجاس؟\nمن مردم؟\nآخرین چیزی که یادم میاد اینه که \n.\n.\n.\n.\nآهان تازه داره یادم میاد\nمن شرکت بودم\nپای کامپیوتر \nاما یادم نیست که چی شد که اومدم اینجا\nفقط از بیدار شدم دیدم اینجام\n\n\n[[چه اتفاقی افتاده؟]]
بوق قطع شدن\n\n\n\n[[یعنی کی بود؟]]
دویدن در سفیدی\nچه کار مسخره ای\nاما مجبورین\nباید یه راهی برای نجات وجود داشته باشه\nیه دری یه دریچه ای یه پنجره ای\n\n\n[[دویدن]]
خیلی خوشحالیم که به پایان این داستان رسیدید و داستان ما را مطالعه کردید\nامیدواریم که برای شما داستان جالبی باشه\n\nمنتظر ادامه داستان باشید\n\n\n\nنظراتتون رو برای بهتر شدن داستان ها در سایت قرار بدید\n<html><a href="http://adventurebooks.ir/">سایت کتاب های نقش آفرینی</a></html>\n\nبه بلاگ ما هم سر بزنید\n<html><a href="http://adventurebooks.ir/?page_id=315">بلاگ سایت کتاب های نقش آفرینی</a></html>
ففففففففف من توی یه اتاق ففففففففف تاریک-\nهیچی نیست-\nمن ففففففففففف فقط این گوشی رو پیدا کردم-\nففففففففف بوی بدی میاد-\n\n\n[[چجوری با این شماره تماس گرفتی؟]]
الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو\nبگو کییییییییییی هستی؟\n.\n.\n.\nفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف-\nفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف-\nففففففففففففففففففففففففففففژژژژژژژژ-\nسلام-\nمن ففففف گیر فففف کردم-\nکمک فففففف کمک فففففففففففففففف-\nیکی کمکم فففففففففف کنه-\nهر کی هستی یه کمکی فففففففففففففففففففففففففففففففففففف-\n\n\n[[کی هستی؟]]
دویدن\nدویدن\nدویدن\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n\n[[ادمه دادن به دویدن]]\n[[برگشتن به جایی که بودین|گشتن اطراف]]
من الینا ففففففففففففف هستم-\nتورو خدا کمکم فففففف کن-\n\n\n\n[[کجایی الان؟]]
[[دویدن به سمت جلو]]\n[[دویدن به سمت عقب]]\n[[دویدن به سمت راست]]\n[[دویدن به سمت چپ]]
دویدن\nدویدن\nدویدن\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n\n[[ادمه دادن به دویدن]]\n[[برگشتن به جایی که بودین|گشتن اطراف]]
اتاق:قسمت سوم
خسته شدین\nباید یکم استراحت کنین\nتقریبا نیم ساعته دارین به صورت مداوم به دویدن ادامه میدین\nدراز میکشین روی زمین\nبه این فر میکنین که چرا این اتفاقا براتون میوفته\nچرا اینجا هستین\nتنها چیزی که یادتون میاد اینه که توی شرکت بودین\nو\n.\n.\n.\nاره یه چیزایی یادتون میاد\nرئیستون سفارش قهوه براتون داده بود\n\n\n[[برای چی اینکارو کرده بود؟]]
الو الو\nکیه؟؟؟\nچرا جواب نمیدی؟\nبگو کی هستی؟\nجوااااااااااااااب بده\n\n\n\n[[داد زدن]]
بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق\n\nشماره ی  مورد نظر در دسترس نمیباشد لطفا بعدا تماس بگیرید\n\n\n\n[[دوباره تماس گرفتن]]
دویدن\nدویدن\nدویدن\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n\n[[ادمه دادن به دویدن]]\n[[برگشتن به جایی که بودین|گشتن اطراف]]
آهان اره عروسی یا عقد پسرش بود\nاون که خیلی خصیص بود\n.\n.\n.\n.\nیادتون نمیاد حتی قهوه رو خوردین یا نه\nفقط یادتون که از توی آشپزخونه شرکت ورش داشتین بردین سر میزتون\n.\n.\n.\n.\n\n\n[[ای بابا]]
بعد از خوردن چند تا چک آبدار می فهمین که نه خواب نیستین\nبازم به اطراف نگاه میکنید شاید یه چیزی و جا انداخته باشین\nیه دفه میترسین\n\n\n[[این چیه ؟!؟!؟!؟]]
بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق\n\nشماره مورد نظر در دسترس نمی باشد لطفا بعدا تماس بگیرید\n\nای بابا\nبا این آنتن دهی میسخرشون\nچی کار کنم؟؟\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n\nگوشی داره تکون میخوره\nیعنی این دفه کی میتونه باشه؟\nاگه الینا باشه چی؟\nمن که نمیتومن کمکش کنم؟\n\n\n[[جواب دادن به گوشی]]
ففففففف من فقط با آخرین شماره تماس گرفتم-\nکمکم فففففففففف کن-\nمن نمیخوام اینجا باشم-\n\n\n[[چی میبینی تو اتاق؟]]
دویدن\nدویدن\nدویدن\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n\n[[ادمه دادن به دویدن]]\n[[برگشتن به جایی که بودین|گشتن اطراف]]
اینجا فففففففف خیلی تاریکه-\nچیز زیادی معلوم فففففف نیست-\nیه گوشه اتاق ففففففففف یه مبل میبینم-\nیه فففففففففففف گوشه دیگه هم یه سری وسایل دیگه-\nفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف-\nفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف-\nفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف-\nک ففففففففف م فففففففف ک ففففففففف م کن-\nخواهش ففففففف میکنم-\nفففففففففففففففففففففففففففففففففففففف-\nففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف\nففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف-\nففففففففففففف-\nفففففففففففففففففففففففففففففففففف-\n\n\n[[الو الو جواب بده]]
یه چیزی داره توی چیبتون تکون میخوره\nدستتون رو توی جیبتون میبرین\nیه گوشی\nاما گوشی شما نیست\nداره زنگ میخوره\n\n\n\n[[جواب دادن گوشی]]
هیچی نیست\nدارم دیوونه میشم\nخیلی ساکته\nسرم درد گرفته\nنمیدونم چیکار کنم\n\n\n\n[[دراز کشیدن روی زمین]]
چرا من اینجام؟\nمن که کار بدی نکردم\n.\n.\nنکنه این خوابه\n\n[[چک زدن توی گوش]]
محمد صادق هویت طلب برومند
هنوزم چیزی یادم نمیاد\n.\n.\n.\n.\nچشمم خیلی درد میکنه\nنور خیلی زیاده\n\n\n[[گشتن اطراف]]